אוראלאלאדיןיפעת בל ויאירמחבקים את השוטריםמסיבת גבורות - אגדפורים 2017 אלרגיות אשדוד