יום קדמה 2017מופע בצוותא ת״אמצלמים בקדמה 31/7/17צילומי רחפן